Strategie i modele

Przy realizacji projektów stosujemy własne narzędzia tworzone na podstawie najlepszych zagranicznych wzorców, które stale udoskonalamy przez aktywną współpracę z naszymi klientami.

 

Budowa i wdrażanie strategii organizacji sportowej.Strategia i efektywnosc

  • Tworzenie długoterminowych strategii rozwoju - wsparcie w planowaniu strategicznym i operacyjnym przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced ScoreCard).
  • Maksymalizacja efektywności projektów – badanie efektywności procesów.
  • Wdrożenie modelu SI zarządzania w organizacji sportowej.
  • Konsultacje oraz koordynacja wdrożenia strategii.

 

 

Model Sport Innovation zarządzania organizacją sportową 

Celem mapy jest świadome kierowanie wzrostem biznesu sportowego w organizacjach sportowych. Stosowany może być przez właścicieli i zarządzających klubami sportowymi, ligami oraz stowarzyszeniami sportowymi, czyli przez właścicieli marek sportowych. Usługa wdrożenia modelu polega na zintegrowaniu strategii długoterminowego rozwoju organizacji sportowej z bieżącymi planami oraz podejmowanymi działaniami. Przy wdrożeniu stosujemy metodykę oraz narzędzia BalancedScorecard. Zobacz przykład zastosowania modelu dla jednego z klubów piłkarskich:

modelSI_sm

 

modelSI2

 

Klienci o nas

Sport Innovation wykazało się wysoką jakością obsługi oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji ponad trzy miesięcznej kampanii promocyjnej. (...) wywiązali się wzorowo z zawartej umowy, wykazując dużą inicjatywę oraz kreatywne rozwiązania. Z całym przekonaniem mogę polecić SI jako rzetelnych oraz profesjonalnych partnerów.

Dominika Ostrowska-Augustyniak 
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 

 Urząd Miasta Łodzi

Więcej referencji.

Aktualności