Efektywny sponsoring

media info broketing smallMaksymalny zwrot ze sponsoringu !


3. Programy sponsoringowe i marketingowe – Maksymalny zwrot ze sponsoringu
 
Strategia i efektywność sponsoringu
Budowa strategii i programów sponsoringowych, ewaluacja efektywności projektów.
 
Maksymalny zwrot ze sponsoringu
• Return on Sponsorship - efektywność działań sponsoringowych i marketingowych dla korporacji
• Planowanie i aktywizacja sponsoringu
• Integracja sponsoringu ze stosowanymi narzędziami marketing-mix
plan aktywizacji sponsoringu
dostosowanie do celów biznesowych firmy
Wspomagamy sponsorów w efektywnym pozyskaniu, aktywizacji oraz mierzeniu rezultatów sponsoringu, zapewniając całościową obsługę.

1. Programy sponsoringowe
  • Planowanie aktywizacji praw sponsoringowych
  • Koordynacja programu.
  • Dopasowanie do celów biznesowych firmy

2. Strategia sponsoringu i komunikacji marketingowej
  • Przygotowanie długoterminowej strategii sponsoringowej.
  • Integracja sponsoringu ze stosowanymi elementami komunikacji marketingowej
  • Efektywne pozyskanie praw - warunki umów


3. Efektywność sponsoringu
  • Ewaluacja efektywności projektów.
  • Mierzenie stopy zwrotu - Return on Sponsorship


Raporty:

 "Strategie aktywizacji sponsoringu na arenach”

"Programy sponsoringowe eventów sportowych" 

 

Warsztat dla potencjalnych sponsorów:

  "Efektywny program sponsoringowy"

Klienci o nas

Sport Innovation wykazało się wysoką jakością obsługi oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji ponad trzy miesięcznej kampanii promocyjnej. (...) wywiązali się wzorowo z zawartej umowy, wykazując dużą inicjatywę oraz kreatywne rozwiązania. Z całym przekonaniem mogę polecić SI jako rzetelnych oraz profesjonalnych partnerów.

Dominika Ostrowska-Augustyniak 
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 

 Urząd Miasta Łodzi

Więcej referencji.

Aktualności